loader image
Cathedral of the Assumption

Parish Pastoral Community

Name Role
Arċ. Joseph Sultana Arċipriet
Fr. Daniel Sultana Vigarju Parrokkjali
Fr. Joseph Attard Vigarju Parrokkjali
Betty Bugeja Organizazzjoni Bulettini
Matthew Sultana Aurora Youth Choir
Giovann Cassar Komunita’ Ewkaristika
Maria Scicluna Djakonija MUSEUM bniet
Rosalie Scicluna Djakonija MUSEUM bniet
Nancy Grech Segretarja/Lectio
Stefan Grech Legion of Mary
Karl Mercieca Pavia Katekista
Anna Refalo Ministri Ewkaristija
Tanya Debrincat Adolexxenti
Joe Grech Għarajjes
Paul Grech Soċjeta’ Filarmonika Leone
Marion Saliba Katekisti
Monica Mifsud Ġenituri Katekisti
Thomas D’Anastasi Radju Katidral
George Mercieca PRO
Charlene Vella Purċissjoni Ġimgħa Kbira
Saviour Grech Ulied il-Belt il-Qadima
Grace u George Debono Grupp Anzjani
Joseph Camilleri Kor Parrokkjali
Pauline Bezzina Azzjoni Kattolika