loader image
Cathedral of the Assumption

Quddiesa tas-sitt jum tal-Kwindiċina ppreseduta minn Mons. Ġużeppi Attard, eks arċipriet, bħala radd il-ħajr lil Alla, fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu.

Quddiesa ppreseduta minn Mons. Ġużeppi Attard, eks arċipriet, bħala radd il-ħajr lil Alla, fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu.